Figur 1 – Fedt og glucose forbrænding målt i et metabolsk kammer (Iwayama. 2014)